เป็นผู้นำต้นแบบการให้บริการที่ดี ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

นางศุภมาส เหล็นเรือง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธืภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 14 -17 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร [...]

25 ตุลาคม 2560 / 16:46 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการส่งมอบรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการส่งมอบรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จำนวน 11 แห่ง และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ณ บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัด (สาขาตลาดไท) จังหวัดปทุมธานี [...]

19 มกราคม 2560 / 04:01 น.