เป็นผู้นำต้นแบบการให้บริการที่ดี ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

นางศุภมาส เหล็นเรือง

ผู้อำนวยการกองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

(2 ต.ค. 61) นางศุภมาส เหล็นเรือง ผู้อำนวยการกองคลัง นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองคลังเข้าแสดงความยินดี นายนิสิต จันทร์สมวงค์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

(2 ต.ค. 61) นางศุภมาส เหล็นเรือง ผู้อำนวยการกองคลัง นำค [...]

03 ตุลาคม 2561 / 11:32 น.