เป็นผู้นำต้นแบบการให้บริการที่ดี ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

นางศุภมาส เหล็นเรือง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติราชการของลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ภาพกิจกรรม  โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติราชการขอ [...]

28 ธันวาคม 2560 / 14:43 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธืภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 14 -17 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร [...]

25 ตุลาคม 2560 / 16:46 น.