สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมฯ

1. แบบยื่นเรื่องราวขอรับเงิน
2. สำเนาใบมรณะบัตรผู้เสียชีวิต
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงิน
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงิน
5. สำเนาทะเบียนสมรส ( กรณีมอบให้คู่สมรส)
 ( ต้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ ) โดยยื่นเรื่องราวผ่านส่วนราชการต้นสังกัด

เอกสารแนบดาวน์โหลดรายจังหวัด

กระบี่  กาญจนบุรี  กาฬสินธุ์  กำแพงเพชร  ขอนแก่น  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ชัยนาท  ชัยภูมิ  ชุมพร  เชียงราย  เชียงใหม่
ตรัง  ตราด  ตาก  นครนายก  นครปฐม  นครพนม  นครราชสีมา  นครศรีธรรมราช  นครสวรรค์  นนทบุรี  นราธิวาส  น่าน  บึงกาฬ
บุรีรัมย์  ปทุมธานี  ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี  ปัตตานี  พระนครศรีอยุธยา  พะเยา  พังงา  พัทลุง  พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบุรี
เพชรบูรณ์ แพร่  ภูเก็ต  มหาสารคาม  มุกดาหาร  แม่ฮ่องสอน  ยโสธร  ยะลา  ร้อยเอ็ด  ระนอง  ระยอง  ราชบุรี  ลพบุรี  ลำปาง
ลำพูน  เลย  สกลนคร  สงขลา  สตูล  สมุทรปราการ สมุทรสงคราม  สระแก้ว  สระบุรี  สิงห์บุรี  สุโขทัย  สุพรรณบุรี  สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์  หนองคาย  หนองบัวลำภู  หนองบัวลำภู  อ่างทอง  อำนาจเจริญ  อุดรธานี  อุตรดิตถ์  อุทัยธานีอุบลราชธานี


 


 

(Visited 5 times, 1 visits today)