กิจกรรมการส่งมอบรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการส่งมอบรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จำนวน 11 แห่ง และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ณ บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัด
(สาขาตลาดไท) จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

(Visited 13 times, 1 visits today)