ภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติราชการของลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ภาพกิจกรรม
 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติราชการของลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25611
ระหว่างวันที่ 12 -14 ธันวาคม 2560
ณ ศักดิ์สุภารีสอร์ท อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
   
   
   
   
   
   
   
   
   
(Visited 1 times, 1 visits today)