พิธีมอบรถยนต์ราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

   
   
   
   
   
   
   
   

        เมื่อวันที่ (13 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 11.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีมอบรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561สำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 68 คัน ทั่วประเทศ โดยมี นางศุภมาส เหล็นเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง กล่าวรายงาน คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน นำโดยรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(นายสมหวัง  พ่วงบางโพ) และผู้แทนจากหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานและรับมอบรถ ณ บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า “นับเป็นโอกาส อันดีที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ทำงานเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัมมาชีพ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โครงการไทยนิยมยั่งยืน รวมไปถึงโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สามารถพึ่งตนเองและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์ กอปรกับกรมฯ ได้มองเห็นถึงความจำเป็นของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งต้องมีพาหนะใช้เดินทางเพื่ออำนวยความสะดวก จึงได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ เป็นแนวหน้าในการทำงานในหมู่บ้าน ได้มีเครื่องมือในการทำงานอย่างเต็มที่ จำนวน 68 คัน”

“การสนับสนุนรถยนต์ราชการทั้ง 68 คัน ในครั้งนี้ ประกอบด้วย รถยนต์ TOYOTA HILUX REVO DOUBLE CAB จำนวน 56 คัน และรถโดยสาร TOYOTA COMMUTER จำนวน 12 คัน โดยมีจุดประสงค์หลัก ๆ เพื่อทดแทนรถยนต์ราชการที่ใช้งานมานานมากกว่า 12 ปี ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกรมฯ หากเปรียบกรมการพัฒนาชุมชนเป็นกองทัพ การสนับสนุนครั้งนี้ ก็เปรียบเสมือนการเร่งเสริมทัพเพื่อรับงานและภารกิจใหญ่ที่กรมฯ ต้องร่วมกันทำ ซึ่งกรมฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนเป็นอย่างดี และขอให้ใช้รถยนต์ราชการที่ได้รับมอบในวันนี้ เป็นพาหนะอำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วง นำมาซึ่งความสุขอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องในชุมชนต่อไป” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว.

คลิ๊กดู  YouTube  การส่งมอบรถ

(Visited 1 times, 1 visits today)