ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 6/2561)

การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6 / 2561


วันจันทร์  ที่ 28  มีนาคม  2561  เวลา 15.00 น. 
ณ ห้องประชุม 5002  ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน 
โดย กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กองคลัง 

(Visited 1 times, 1 visits today)