ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 12/2561)

การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12 / 2561


วันศุกร์ ที่ 6 กรกฏาคม 2561  เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม War Room  ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน 
โดย กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กองคลัง 

(Visited 1 times, 1 visits today)