ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 15/2561)

การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 15 / 2561


วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2561  เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม War Room  ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
โดย กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กองคลัง

(Visited 1 times, 1 visits today)