ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1/2562)

การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2562


วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน  2561  เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม War Room  ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
โดย กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กองคลัง

(Visited 1 times, 1 visits today)