ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 6 ธ.ค.60)

06 ธ.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนชุมชน ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ลว.23 พ.ย. 60

23 พ.ย. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนชุมชน ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์รายสัปดาห์/รายเดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ลว.23 พ.ย. 60

23 พ.ย. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการจัดจ้าง OTOP City 2017 : ตกแต่ง คูหาและสถานที่ การจัดทำพิธีเปิดงาน การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การจัดหาสาธารณูปโภค การประเมินผล และการบริหารจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(ลว 23 พ.ย. 2560)

23 พ.ย. 2560
ดาวน์โหลด

(ต่อ)ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 2)

23 พ.ย. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 1)มีต่อ–>

23 พ.ย. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 13 พ.ย.2560)

22 พ.ย. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 12 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding ) ลว 20 พ.ย. 60

20 พ.ย. 2560
ดาวน์โหลด