ประกาศกรมการพัฒนาชุมชนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมและห้องออกกำลังกาย (Otop เดิม)ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน และปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร (Fitness เดิม) ชั้น 1 กรมการพัฒนาชุมชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 ส.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการประกวดคนรุ่นใหม่หัวใจโอทอป 2017 โครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี พ.ศ. 2560 : OTOP Generation Next ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 3 ส.ค. 60

03 ส.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการประกวดคนรุ่นใหม่หัวใจโอทอป 2017 โครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี พ.ศ. 2560 : OTOP Generation Next โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 3 ส.ค. 60

03 ส.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเยียวยาผู้ประกอบการ OTOP ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยวิธีสอบราคา (ลว.3 ส.ค. 60)

03 ส.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการศูนย์แสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP บริเวณใต้ทางด่วนในกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การบริหารจัดการ การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02 ส.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาโครงการศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การออกแบบก่อสร้างตกแต่ง คูหาและสถานที่ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 1 ส.ค. 60

02 ส.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.1 ส.ค. 60

01 ส.ค. 2560
ดาวน์โหลด