กำหนดการสัมมนา โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติราชการของลูกจ้างกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 12-14 ธ.ค. 2560 ณ ศักดิ์สุภารีสอร์ท อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

07 ธ.ค. 2560
ดาวน์โหลด