ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เป็น OTOP MASTER PIECE โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าและการลงทุนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กิจกรรม OTOP MASTER PIECE กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

13 ก.ค. 2560
ดาวน์โหลด