กุมภาพันธ์ 2561


 ||ก.ย. 61 || ส.ค.61 || ก.ค. 61 || มิ.ย.61 || พ.ค.61 || เม.ย.61 || มี.ค.61 || ก.พ.61 || ม.ค.61 || ธ.ค.60 || พ.ย.60 || ต.ค. 60 ||


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2561


 • ประกาศกรมการพัมนาชุมชน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP  รุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงลว ลว 27 ก.พ. 61  (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัมนาชุมชน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในงานจ้างดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน (รอบที่5-7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว 26 ก.พ. 61  (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัมนาชุมชน เรื่อง ประกวศราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มาตรฐาน ISO 27001 : 2013 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 20 ก.พ. 61 (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัมนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการศูนย์แสดง จำหน่วย และกระจายสินค้า OTOP  บริเวณใต้ทางด่วนในกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 20 ก.พ. 61 (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัมนาชุมชน เรื่อง ยกเลิกการประกวศราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 20 ก.พ. 61 (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัมนาชุมชน เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อาหาร ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ลว 14 ก.พ. 61) (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัมนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างอัตลักษณ์ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัรฑ์ OTOP  เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพราะเจาะจง (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัมนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็นน้ำ (ถังแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 5 ก.พ. 61 (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัมนาชุมชน เรื่อง ประกาศราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 5 ก.พ. 61 (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัมนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ดำเนินการโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ระยะเวลา 7 เดือน 11 วัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 2 ก.พ. 61 (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครื่องข่าย (network : Log File และ Web Application Firewall) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว. 1 ก.พ 61) (ดาวน์โหลด)

(Visited 1 times, 1 visits today)