พฤษภาคม 2561


 ||ก.ย. 61 || ส.ค.61 || ก.ค. 61 || มิ.ย.61 || พ.ค.61 || เม.ย.61 || มี.ค.61 || ก.พ.61 || ม.ค.61 || ธ.ค.60 || พ.ย.60 || ต.ค. 60 ||


 ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม  2561


 

  • (30/5/61) ประกาศจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) ลว 21 พ.ค. 61 (ดาวน์โหลด) 

  • (22/5/61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2  ลว 22 พ.ค. 61 (ดาวน์โหลด)

  • (17/5/61) ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง การจำหน่วยครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ด้วยการขาย โดยวิธีทอดตลาด ลว 15 พ.ค.61 (ดาวน์โหลด) 

  • (11/5/61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการจัดงาน  OTOP  Midyear  2018 : การออกแบบ ก่อสร้างตกแต่ง คูหาและสถานที่ การจัดพิะีเปิดงานการส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การจัดหาสาธารณูประโภค การประเมิน และการบริหารจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  11 พ.ค.61  (ดาวน์โหลด) 

  • (9/5/61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ยกเลิกการประกาดราคาจ้าง โครงการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  E-learning ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  9 พ.ค.61 (ดาวน์โหลด) 

  • (7/5/61) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมย่อยที่ 1 ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ โดยส่วนกลาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 7 พ.ค.61  (ดาวน์โหลด) 

  • (4/5/61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในงานจ้างดำเนินโครงการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง 4 พ.ค. 61  (ดาวน์โหลด)


(Visited 1 times, 1 visits today)