พฤศจิกายน 2560


 ||ก.ย. 61 || ส.ค.61 || ก.ค. 61 || มิ.ย.61 || พ.ค.61 || เม.ย.61 || มี.ค.61 || ก.พ.61 || ม.ค.61 || ธ.ค.60 || พ.ย.60 || ต.ค. 60 ||


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน  2560


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 29 พ.ย. 60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • (ร่าง) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (Conference) และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 30 พ.ย. 60)(คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 29 พ.ย. 60) (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 29 พ.ย.60) (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 29 พ.ย.60) (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 29 พ.ย. 60) ( ดาวน์โหลดเอกสาร)


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ ระดับ 8 จำนวน 1 หลัง ณ สูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 29 พ.ย. 60) (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักหญิง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 28 พ.ย. 60) (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการรรรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับประเทศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 27 พ.ย. 60  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการจัดจ้าง OTOP City 2017 : ตกแต่ง คูหาและสถานที่ การจัดทำพิธีเปิดงาน การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การจัดหาสาธารณูปโภค การประเมินผล และการบริหารจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(ลว 23 พ.ย. 2560(ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง ณ วิทยาการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ฏทรอนิกส์(e-bidding) ลว 15 พฤศจิกายน 2560 (ดาวน์โหลด) 

 • (ต่อ)ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 2)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 1) มีต่อ–>

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 13 พ.ย.2560 ) (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในราชการกองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 20 พ.ย. 60 (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 12 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding ) ลว 20 พ.ย. 60 (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 56 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding ) ลว 20 พ.ย. 60 (ดาวน์โหลด)

  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างปรับปรุงหอพักชาย จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding ) ลว 16 พ.ย. 2560 ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหอพักชาย จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 16 พ.ย.60 )   ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการการจัดเปิดตัว (Kick off) ตลาดประชารัฐ โดยวิธีคัดเลือก (ลว 16 พ.ย.60) ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักคนงาน จำนวน 10 ห้อง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e – bidding ) 15 พ.ย. 60 ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงครัวประกอบอาหาร จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e – bidding ) 15 พ.ย. 60 ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมหลังคาทางเดิน จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e- bidding)ลว  15พ.ย. 60  ดาวน์โหลด


  ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 56 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding ) ลว 14 พ.ย. 60  ดาวน์โหลด


  ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 12 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding ) ลว 14 พ.ย. 60  ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง จำนวน 1 หลัง ณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding) ลว 13 พ.ย.60 ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding) (ลว 14 พ.ย.2560) ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding ) ลว 13 พ.ย. 60 ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 3 ชั้น ขนาด 34 ห้อง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding ) ลว 13 พ.ย. 60 ดาวน์โหลด


   

  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ยกเลิกการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ตำบลละเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ด้วยวิธีคัดเลือก  08 พ.ย. 2560 ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลว 7 พ.ย. 60 ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชนเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าOTOP ของ OTOP Trader ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยวิธีคัดเลือก 7 พ.ย.60 ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค์ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 6 พ.ย. 60  ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ต่อเนื่อง(ระยะเวลา 2 เดือน)ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว 2 พ.ย. 60 ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมขนาด 250 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 1 พ.ย. 60 ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมขนาด 250 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 1 พ.ย. 60  ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการการจัดงาน OTOP City 2017 : การออกแบบก่อสร้างตกแต่ง คูหาและสถานที่ การจัดทำพิธีเปิดงาน การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การจัดหาสาธารณูปโภค การประเมิณผล และการบริหารจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 1 พ.ย. 60  ดาวน์โหลด 

(Visited 1 times, 1 visits today)