ตุลาคม 2560


 ||ก.ย. 61 || ส.ค.61 || ก.ค. 61 || มิ.ย.61 || พ.ค.61 || เม.ย.61 || มี.ค.61 || ก.พ.61 || ม.ค.61 || ธ.ค.60 || พ.ย.60 || ต.ค. 60 ||


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม  2560


 • ร่างประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 3 ชั้น 34 ห้อง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลว 27 ต.ค.60 ดาวน์โหลด

  ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลว 27 ต.ค. 60  ดาวน์โหลด


  ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลว.27 ต.ค.60  ดาวน์โหลด


  ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 ต.ค. 2560 ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ ระดับ 8 จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27 ต.ค. 60 ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักหญิง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27 ต.ค. 60 ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลว. 27 ต.ค. 60  ดาวน์โหลด


  ร่าง ประกาศกรมการพัมนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น 32 ห้อง ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ลว. 27 ต.ค. 60 ดาวน์โหลด


  ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรืื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.27 ต.ค.60  ดาวน์โหลด


  ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการการจัดงาน OTOP City 2017 : การออกแบบก่อสร้างตกแต่ง คูหาและสถานที่การจัดทำพิธีเปิดงาน การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การจัดหาสาธารณูปโภค การประเมิณผลและการบริหารจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลว 25 ต.ค. 60  ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 25 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด


  ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน(ลว 12 ต.ค. 60) ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักหญิง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 18 ต.ค. 60  ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ลว.18 ต.ค. 60 ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักชาย ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 18 ต.ค. 60 ดาวน์โหลด


  ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 250 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 18 ต.ค. 60 ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 18 ต.ค. 60 ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมหลังคาทางเดิน จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 18 ต.ค. 60 ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค์ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 18 ต.ค. 60  ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 18 ต.ค. 60  ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ ระดับ 8 จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.18 ต.ค.60 2560  ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักคนงาน จำนวน 10 ห้อง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.18 ต.ค.60ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงครัวประกอบอาหาร จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.17 ต.ค.60 ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลว. 17 ต.ค. 60   ดาวน์โหลด


  ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 250 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ลว.16 ต.ค. 60
  – (รายการประกอบแบบ)  ดาวน์โหลด
  – (แบบแปลน) ดาวน์โหลด
  – (ร่างประกาศฯลฯ)  ดาวน์โหลด


  ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการการจัดงาน OTOP City 2017 : การออกแบบก่อสร้างตกแต่ง คูหาและสถานที่การจัดทำพิธีเปิดงาน การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การจัดหาสาธารณูปโภค การประเมิณผล และการบริหารการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ต.ค. 2560 ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.9 ต.ค. 60  ดาวน์โหลด


  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.9 ต.ค. 60 ดาวน์โหลด 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)