ตุลาคม 2561


 ||ก.ย. 62 || ส.ค.62 || ก.ค. 62 || มิ.ย.62 || พ.ค.62 || เม.ย.62 || มี.ค.62 || ก.พ.62 || ม.ค.62 || ธ.ค.61 || พ.ย.61 || ต.ค. 61 ||


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณปี 2562
ประจำเดือน ตุลาคม  2561


  • (18/10/61) ประกาศศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ดาวโหลด 

  • (5/10/61) ประกาศศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ดาวน์โหลด)

  • (4 /10/61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพดิจิตอลเปลี่ยนเลนส์ได้ พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 4 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 4 ต.ค. 61  (ดาวน์โหลด)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)