รายงานต้นทุนผลผลิต

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  • รายงานผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ดาวน์โหลด)
  • ผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลด)

ปีก่อนหน้า

cost.59    cost.58    cost.57     cost.56    cost.55    cost.54

(Visited 1 times, 1 visits today)