รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ


  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด)
  • ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด)
(Visited 1 times, 1 visits today)