สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

  • ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    • รายหน่วยเบิกจ่าย 

                     ||( 15 พ.ค. 61)||30 เม.ย.61||(16 เม.ย. 61)||
||(30 มี.ค. 61)|| (15 มี.ค. 61) || (28 ก.พ.61) || ( 15 ก.พ. 61) || (31 ม.ค. 61) || (15 ม.ค. 61)

                       – (29 ธ.ค. 60) ||  (15 ธ.ค. 60) ||  (30 พ.ย. 60) || (17 พ.ย.60) || (31 ต.ค. 60)  

    • ภาพรวม

                          – (ก.พ. 61) ( ม.ค. 61) || ( ธ.ค. 60) || ( พ.ย.60 )||( ต.ค.60 ) 


(Visited 1 times, 1 visits today)