ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 10/2561)

การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10 / 2561


วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม 5001  ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน 
โดย กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กองคลัง 

(Visited 1 times, 1 visits today)