กองคลังจัดกิจกรรมแบ่งปัน แลกเปลี่ยนผลผลิตผักสวนครัว ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “กองคลังร่วมปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช. เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นางชยาณี มัจฉาเดช นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง และพี่น้องกองคลัง ได้จัดกิจกรรมแบ่งปัน แลกเปลี่ยนผลผลิตผักสวนครัว ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “กองคลังร่วมปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช. เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยมี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายโชคชัย แก้วป่องรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแขกผู้มีเกียรติพี่น้องพช.ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก มีกิจกรรมชมวีดิทัศน์สาธิตการปลูกต้นอ่อนทานตะวัน การทำสลัดจากพืชผักสวนครัว และการแบ่งปันแลกเปลี่ยนพืชผักสวนครัวระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง บรรยากาศอบอุ่น ได้ทั้งพันธุ์ผักสวนครัวและได้กินสลัดจากผักสดๆที่ปลูกเองที่ปลอดสารพิษอีกด้วย …

 

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)