‘บัญชีกลาง’ ออกเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล กรณีรักษาตัวที่บ้าน-มีอาการผิดปกติ หลังได้รับวัคซีนป้องกันโควิด มีผลตั้งแต่ 28 มิ.ย.64

S__16621578.jpg

‘บัญชีกลาง’ ออกเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล กรณีรักษาตัวที่บ้าน-มีอาการผิดปกติ หลังได้รับวัคซีนป้องกันโควิด มีผลตั้งแต่ 28 มิ.ย.64
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>https://drive.google.com/file/d/14egR7N60fWJJevW0uYeX1dytkzuj8ezp/view?usp=sharing

(Visited 1 times, 1 visits today)