กองคลัง ร่วมกิจกรรม“โรงครัวปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19”

กองคลัง ร่วมกิจกรรมกับบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม“โรงครัวปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19” ปรุงอาหาร และบรรจุข้าวกล่อง ตามโครงการ “โรงครัวปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อนำข้าวบรรจุกล่องไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อยจากโควิด ระหว่างวันที่ 2-21 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารจอดรถ ชั้น 6 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กทม.

(Visited 1 times, 1 visits today)