กองคลังให้โลหิต ให้ชีวิต บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์❤️

🗓วันที่ 1 ธันวาคม 2564
▫️นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยบุคลากรกองคลัง เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้น
▫️โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลและส่งเสริมการทำความดี มีจิตสำนึกสาธารณะ จำนวน 4 ครั้ง โดยกำหนดดำเนินงานโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน
🩸บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์❤️
กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
(Visited 1 times, 1 visits today)