เติมวิชากันต่อ !!

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2564
         ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 บรรยากาศการรับฟังการบรรยาย วิชาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ บรรยายโดย นางสาวผุสดีพร อยู่ยงสินธุ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ กลุ่มงานบริหารค่าใช้จ่าย กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง
               ภาคบ่าย เวลา 13.00-17.00 น. วิชาการตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ บรรยายโดย นายลิขิต อุไรรางกุล นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กองพัสดุภาครัฐ วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง
(Visited 1 times, 1 visits today)