ร่วมงานโอทอปไทยสู้ภัยโควิด-19

วันนี้ (22 ธันวาคม 2564)
▫️นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองการกองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมจับสลากรางวัล มอบโชคผู้ที่ช้อปสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำวันพุธที่ 22 ธ.ค. 2564 ทั้ง 2 รอบ ณ เวทีกลาง ในงาน #โอทอปไทยสู้ภัยโควิด-19 ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน เศรษฐกิจไทยพ้นภัยโควิด
▫️🎉🧧ซึ่งผู้โชคดีจะได้รับ Give Voucher บัตรแทนเงินสด มูลค่า 4,000 บาท จำนวน 10 รางวัล🧧
🏷📨สำหรับชิ้นส่วนคูปองในแต่ละวัน จะถูกรวบรวมเพื่อลุ้นรางวัลพิเศษในวันสุดท้ายของการจัดงาน ลุ้นทองคำแท่ง จำนวน 29 รางวัล รวมมูลค่า 800,000 บาท🎊🎉
+7
6
จำนวนคนที่เข้าถึง
20
จำนวนการมีส่วนร่วม
ไม่สามารถโปรโมทได้
<img class=”j1lvzwm4″ role=”presentation” src=”data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
9คุณ และ คนอื่นๆ อีก 8 คน
ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์

ความคิดเห็น 0 รายการ

 

 

 

กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 5 ภาพจากเมื่อ 22 ธันวาคม เวลา 13:00 น.

 

เผยแพร่โดย Panrada Lanmeechai  · 22 ธันวาคม เวลา 13:00 น.  ·   · 

 

เติมวิชากันต่อ !!
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2564
ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 บรรยากาศการรับฟังการบรรยาย วิชาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ บรรยายโดย นางสาวผุสดีพร อยู่ยงสินธุ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ กลุ่มงานบริหารค่าใช้จ่าย กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง

 

 

 

 

 

 

 

 

+2

 

5
จำนวนคนที่เข้าถึง
9
จำนวนการมีส่วนร่วม
ไม่สามารถโปรโมทได้

 

 

 

7คุณ และ คนอื่นๆ อีก 6 คน

 

ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์

ความคิดเห็น 0 รายการ

 

 

 

 

กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 5 ภาพจากเมื่อ 21 ธันวาคม เวลา 15:43 น.

 

เผยแพร่โดย Panrada Lanmeechai  · 21 ธันวาคม เวลา 15:43 น.  ·   · 

 

พัสดุ…แน่นมาก!!
บรรยายวันทื่สอง เนื้อหาที่แน่นมาก 2 วิชา ได้แก่ วิชาการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (TOR) การกำหนดราคากลาง และการคำนวณสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K) ซึ่งบรรยายโดย นางสาวทักษพร รักอยู่ นิติกรชำนาญการพิเศษ สังกัด กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เลขานุการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปัญหาการจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการกลั่นกลองปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และวิชาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ออกใหม่ บรรยายโดยนายภัทรพงศ์ สุวรรณศรี นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ซึ่งได้รับเกียรติจากกรมบัญชีกลางมาบรรยายในวันนี้
เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านพัสดุให้ครอบคลุมทุกเนื้อหา และนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้ถูกต้องอย่างมีหลักเกณฑ์ในทิศทางเดียวกัน
ภาพ/ข่าว #กองคลัง #กรมการพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

+2

 

6
จำนวนคนที่เข้าถึง
23
จำนวนการมีส่วนร่วม
ไม่สามารถโปรโมทได้

 

 

 

7คุณ และ คนอื่นๆ อีก 6 คน

 

ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์

ความคิดเห็น 0 รายการ

 

 

 

 

กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 5 ภาพจากเมื่อ 20 ธันวาคม เวลา 21:08 น.

 

เผยแพร่โดย Panrada Lanmeechai  · 20 ธันวาคม เวลา 21:08 น.  ·   · 

 

ติวเข้ม !! วันแรก
▫️หลังจากพิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติในการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จแล้ว

▫️เนื้อหาการบรรยายวันแรกที่เข้มข้นจากนางสาวสาวิตรี เพชรรักษ์ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ…

ดูเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

+2

 

9
จำนวนคนที่เข้าถึง
28
จำนวนการมีส่วนร่วม
ไม่สามารถโปรโมทได้

 

 

 

9คุณ และ คนอื่นๆ อีก 8 คน

 

 

แชร์ 1 ครั้ง

 

ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์

ความคิดเห็น 0 รายการ

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)