กองคลัง เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย

กองคลัง เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน อีกทั้งเพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วไปทั่วประเทศ และยังสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้

#ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
#กองคลัง #กรมการพัฒนาชุมชน
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)