ผ้าไทยใส่ให้สนุก

“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” 💃🏻🕺🏼

💕เพื่อส่งเสริม 🇹🇭🇹🇭
“สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

อีกทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ กระจายสู่ชุมชน😊

(Visited 1 times, 1 visits today)