พช.เงินสงเคราะห์ให้กับทายาทสมาชิกในส่วนกลาง

🏛 สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ฝ่ายเหรัญญิกได้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับทายาทสมาชิกในส่วนกลาง ตามแนวทางและภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)