🤝กองคลังรวมพลัง ร่วมกันประดิษฐ์ ❝ ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี ❞

🦋🦋🦋🦋🦋🦋
🗓วันนี้ 14 มิถุนายน 2565 🗓
▫️นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยบุคลากรกองคลัง ร่วมกันประดิษฐ์เข็มกลัดผีเสื้อจากผ้าไทย ในโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิก สอ.พช. กองคลัง ปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
▫️ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมงานศิลปาชีพ ตั้งแต่การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ส่งเสริมการทอผ้า และนำผ้าไหมมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จนเกิดการสร้างมูลค่า สร้างอาชีพแก่ชาวบ้าน คนทอผ้า และคนปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ซึ่งวงจรของไหม หากไม่ได้นำมาสาวเป็นไหม เป็นผืนผ้า จะเติบโตเป็น “ผีเสื้อ” จึงนำมาสู่การเป็นสัญลักษณ์ในการร่วมกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธาน “การส่งเสริมการใช้ผ้าไทย”
(Visited 1 times, 1 visits today)