🤚🏻🤚🏻กองคลัง ร่วมต่อต้านยาเสพติดโลก🤚🏻🤚🏻

🗓วันนี้ (23 มิถุนายน 2565 )
👉ตัวแทนกองคลัง ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 (26 June, International Day against Drug Abuse and lllicit Trafficking)
▫️โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด กันอย่างพร้อมเพรียง
📌ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)