✍🏻ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 🗓ข้อมูล ณ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

✍🏻ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
🗓ข้อมูล ณ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
👉กรมการพัฒนาชุมชนใช้จ่ายภาพรวมแล้ว
เป็นเงิน 3,733.423 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.61
✅✅โดย สพจ. 3 ลำดับแรกที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุด คือ
1️⃣ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
2️⃣ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
3️⃣ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
ข้อมูล : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
(Visited 1 times, 1 visits today)