ถือถุงผ้า…ไม่ป้านะจ๊ะ😊

✨ถือถุงผ้า…ไม่ป้านะจ๊ะ😊
==============================
กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน🌱🌍🌎
♻️กองคลังร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนลดการใช้ถุงพลาสติก
❌งดการใช้โฟม
✅และหันมาใช้ปิ่นโต
✅กล่องอาหาร
✅ถุงผ้า
✅เพื่อลดปัญหาขยะ ลดโลกร้อน และรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานกันนะคะ🌱🌏
ทุกอย่างเริ่มที่ตัวเรา
เพื่อโลกของเราทุกคน😊
(Visited 1 times, 1 visits today)