❝ พึงรักษาความดีของตนไว้ เหมือนเกลือรักษาความเค็ม ❞

🗓 วันที่ 24 สิหาคม 2565 🗓
▫️นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง ได้มอบใบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบค่านิยมองค์การ ABC DEF และ S&P กองคลัง ประจำปี 2565 ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งพี่น้องกองคลังร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น🥰🥰
(Visited 1 times, 1 visits today)