💕เกษียนแล้วได้อะไรบ้าง?❓❓

🗓วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565
📺กองคลัง ได้ดำเนินรายการ
“คุยข่าว เล่าเรื่องคลัง”
‼️EP6 : บำเหน็จบำนาญ
สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
ที่เกษียณอายุราชการ✅✅❎
🙏🏻ขอขอบคุณ พี่น้องชาวพช.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ร่วมรับชมและให้ความสนใจรายการของกองคลังนะคะ😊😊
ลิ้งค์รับชมย้อนหลัง
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
**รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะประกาศในเพจกองคลังอีกครั้งนะคะ🎁🎁
(Visited 1 times, 1 visits today)