ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2566

🗓️วันที่ 13 ธันวาคม 2565🗓️
▫️นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ของกระทรวงมหาดไทย
▫️มอบหมายให้นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง และนายเฉลิมวิทย์ เดือนกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2566 ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย
▫️ โดยมี นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหาร เป็นประธานการประชุม
(Visited 1 times, 1 visits today)