🏥❝ เราช่วยกาชาด …กาชาดช่วยเรา ❞❣️ 🎡🎢🎠🏰🏥

🏥❝ เราช่วยกาชาด
…กาชาดช่วยเรา ❞❣️
🎡🎢🎠🏰🏥
🗓️ 13 ธันวาคม 2564 🗓️
▫️นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าตรวจเยี่ยมร้านกาชาดกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้ออกร้านกาชาดกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี 2565 เพื่อหารายได้สมทบทุนบำรุงสลากกาชาดไทย โดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์OTOP สินค้าอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดแสดงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ การจัดนิทรรศการผ้าไทยใส่ให้สนุก และนิทรรศการน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี สู่ปฎิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2565
+7
ดูข้อมูลเชิงลึก
โปรโมทโพสต์
<img class="x16dsc37" role="presentation" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
19ปาร์ค อินเตอร์, Thidarat Sukkhet และ คนอื่นๆ อีก 17 คน
1 ความคิดเห็น
ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์
(Visited 1 times, 1 visits today)