❝ กองคลัง ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ❞

❝ กองคลัง ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ❞

❌ “No Gift Policy” ❌ โดยการงดรับของขวัญ ของที่ระลึก การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส

🙏🏻ขอขอบคุณในความปรารถนาดี และไมตรีจิตของท่าน😊

▫️นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง นำทีมบุคลากรกองคลัง ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy สร้างความเข้าใจเพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (Nift Policy)

▫️เพื่อแสดงให้บุคคลรับรู้ว่าผู้บริหารสูงสดมีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดทั้งในขณะ ก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่

#กองคลัง_กรมการพัฒนาชุมชน
#ระเบียบครบ_ระบบชัด_ซื่อสัตย์_โปร่งใส_บริการฉับไว_คือหัวใจกองคลัง💕

(Visited 1 times, 1 visits today)