การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

23 พ.ย. 2563
ดาวน์โหลด