ประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมจัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน OTOP Generation Next ภายใต้ชื่องาน คนรุ่นใหม่หัวใจโอทอป โครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี พ.ศ. 2560

(Visited 1 times, 1 visits today)