ประกาศรับสมัครงาน 2561


ประกาศปี 61

  • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง การสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่  14 มี.ค. – 30 มี.ค. 2561  ณ กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. คุณสมบัติตามประกาศ คลิกอ่านประกาศ
    • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  (ดาวน์โหลด)
    • 9 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ดาวน์โหลด)
(Visited 1 times, 1 visits today)