ประกาศรับสมัครงาน

joblogo.png


ประกาศปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 10 อัตรา (ลว 26 ม.ค.64) (ดาวน์โหลด)

  • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 10 อัตรา (ลว 21 ม.ค.64) (ดาวน์โหลด)


  • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2564) จำนวน 10 อัตรา (ดาวน์โหลด)

ประกาศปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง การสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่  14 มี.ค. – 30 มี.ค. 2561  ณ กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. คุณสมบัติตามประกาศ คลิกอ่านประกาศ
    • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  (ดาวน์โหลด)
    • 9 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ดาวน์โหลด)
(Visited 1 times, 1 visits today)