ประกาศรับสมัครงาน


ประกาศปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งช่างไฟฟ้า
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว.17 พ.ค.65 (ดาวโหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา)เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ลว 29 พ.ย.64) (ดาวน์โหลด)


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูลและพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ลว 3 พ.ย.64) (ดาวน์โหลด)

ประกาศปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 10 อัตรา (ลว 26 ม.ค.64) (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 10 อัตรา (ลว 21 ม.ค.64) (ดาวน์โหลด)


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2564) จำนวน 10 อัตรา (ดาวน์โหลด)

ประกาศปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง การสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่  14 มี.ค. – 30 มี.ค. 2561  ณ กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. คุณสมบัติตามประกาศ คลิกอ่านประกาศ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  (ดาวน์โหลด)
  • 9 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ดาวน์โหลด)
(Visited 1 times, 1 visits today)