: พช.บริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส 💖 ✍🏻เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ เป้าหมาย ตรวจสอบได้ ✅✅

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกร […]