กองคลัง นำทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ยกระดับมาตรการป้องกัน Covid – 19 บริเวณกรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5

วันนี้ (21 พฤษภาคม 2564)
กรมการพัฒนาชุมชน โดย กองคลัง ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ยกระดับมาตรการป้องกัน Covid – 19 โดยได้ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ – ทำความสะอาดภายในพื้นที่ของกรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ทั้งหมด เพื่อเพิ่มความมั่นใจและปลอดภัยต่อบุคลากรของหน่วยงาน และประชาชนผู้ที่เข้ามาติดต่อใช้บริการ ภายใต้การควบคุมดูแลของนางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง และนายคำนึง อินทรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ทั้งนี้ นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง ได้เน้นย้ำให้บุคลากรกองคลังทุกคน เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่กองคลังปลอดเชื้อโควิด-19 และให้บุคลากรเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด โดยขอให้ยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A
คือ D : Distancing เว้นระยะห่าง
M : Mask wearing สวมหน้ากาก
H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ
T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ
T : Testing ตรวจเชื้อโควิด-19 และ
A : Application Thaichana ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ
#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน✌🏻
#กองคลังห่วงใยใส่ใจสุขภาพชาวพช.💝❤️
#กองคลัง_กรมการพัฒนาชุมชน_กระทรวงมหาดไทย […]

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2564 ตามลิ้งค์ด้านล่าง

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเพิ่มประส […]

กองคลังจัดกิจกรรมแบ่งปัน แลกเปลี่ยนผลผลิตผักสวนครัว ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “กองคลังร่วมปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช. เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

  วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นางชยาณี มัจฉาเดช นักวิช […]

รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเง […]

กองคลัง จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอเมืองปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบ […]

ขอเชิญสมัครเข้ารับรางวัล โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต Copy

ขอเชิญสมัครเข้ารับรางวัล โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการ […]