สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม

 


ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


(Visited 1 times, 1 visits today)