เป็นผู้นำต้นแบบการให้บริการที่ดี ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

นางสุมาลี ศิริจินดา

ผู้อำนวยการกองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุกคำถามมีคำตอบ สายด่วน สายตรงกองคลัง

กองคลัง เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล👍 ในสถานการณ์โควิด-19 นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง เปิดสายตรงให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนที่รับบริการจากกองคลัง ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงิน การคลัง ได้ติดต่อกับผู้อำนวยการกองคลังโดยตรง ทางหมายเลขโทรศัพท์ ☎️02-141-6009 #กองคลังห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพช. #กองคลังกรมการพัฒนาชุมชน❤️ [...]

23 มิถุนายน 2564 / 13:20 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองคลัง นำทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ยกระดับมาตรการป้องกัน Covid – 19 บริเวณกรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5

วันนี้ (21 พฤษภาคม 2564) กรมการพัฒนาชุมชน โดย กองคลัง ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ยกระดับมาตรการป้องกัน Covid - 19 โดยได้ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ - ทำความสะอาดภายในพื้นที่ของกรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ทั้งหมด เพื่อเพิ่มความมั่นใจและปลอดภัยต่อบุคลากรของหน่วยงาน และประชาชนผู้ที่เข้ามาติดต่อใช้บริการ ภายใต้การควบคุมดูแลของนางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง และนายคำนึง อินทรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ทั้งนี้ นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง ได้เน้นย้ำให้บุคลากรกองคลังทุกคน เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่กองคลังปลอดเชื้อโควิด-19 และให้บุคลากรเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด โดยขอให้ยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A คือ D : Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask wearing สวมหน้ากาก H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ T : Testing ตรวจเชื้อโควิด-19 และ A : Application Thaichana ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน✌🏻 #กองคลังห่วงใยใส่ใจสุขภาพชาวพช.💝❤️ #กองคลัง_กรมการพัฒนาชุมชน_กระทรวงมหาดไทย [...]

23 มิถุนายน 2564 / 13:16 น.

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2564 ตามลิ้งค์ด้านล่าง

17 มกราคม 2564 / 15:52 น.