ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

🙅🏻‍♀️🙅🏻กองคลัง ย้ำ‼️ ต้องเป็นแบบอย่างการสร้างวัฒนธรรมสุจริต มีความละอายต่อการกระทำผิด ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เพิกเฉย 🗓️วันที่ 26 ธันวาคม 2565

🙅🏻‍♀️🙅🏻กองคลัง ย้ำ‼️ ต้องเป็นแบบอย่างการสร้างวัฒนธรรมสุ [...]

26 ธันวาคม 2565 / 15:18 น.

เสร็จสิ้นโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาลและปลูกผังคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

02 ธันวาคม 2565 / 18:57 น.