เป็นผู้นำต้นแบบการให้บริการที่ดี ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

นางสุมาลี ศิริจินดา

ผู้อำนวยการกองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

‘บัญชีกลาง’ ออกเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล กรณีรักษาตัวที่บ้าน-มีอาการผิดปกติ หลังได้รับวัคซีนป้องกันโควิด มีผลตั้งแต่ 28 มิ.ย.64

‘บัญชีกลาง’ ออกเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล กรณีรักษาตัว [...]

21 กรกฎาคม 2564 / 16:01 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองคลังเข้มแข็ง เบิกจ่ายงบประมาณให้บรรลุเป้าหมาย ในวันสิ้นสุดไตรมาสที่ 3

วันสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2564) 📣📣วันนี้วันสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ผู้อำนวยการกองคลัง และทีมงานกองคลัง พร้อมให้บริการ ทุกสำนัก/กอง ศูนย์ฯ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทำการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุเป้าหมาย ภาพรวม ร้อยละ 77 (โดยเบิกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไตรมาสที่ 1 - 3 ร้อยละ100) ♥️♥️✌✌💯💯💯💯 #ทีมงานกองคลัง #กองคลังกรมการพัฒนาชุมชน [...]

30 มิถุนายน 2564 / 14:48 น.

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2564 ตามลิ้งค์ด้านล่าง

17 มกราคม 2564 / 15:52 น.